• Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon

Copyright           Minnamore Turkisk Van

Planerad parning...

Planerar för fullt inför nästa kull! När Kimmi löper nästa gång kommer hon att lämnas för parning. 

Förhoppningsvis föds nästa kull under vintern/våren 2019.